Politica de confidențialitate Multisoft SRL

Politica de confidențialitate2018-07-01T12:18:43+00:00

Multisoft SRL nu colectează, nu prelucrează și nu transmite mai departe date cu caracter personal prin intermediul acestui site. Site-ul nostru este destinat exclusiv informării.

Multisoft SRL nu are relații comerciale în mod direct cu persoane fizice, adică nu oferă servicii sau produse în mod direct persoanelor fizice. Interacționează însă, cu persoane fizice care au calitatea de reprezentanți ai clienților ori furnizorilor săi și colectează date cu caracter personal de la acestea în scopul întocmirii contractelor și/sau în baza unui temei legal. Colectarea  datelor cu caracter personal o realizăm direct, telefonic, prin SMS sau prin e-mail de la persoanele fizice reprezentante ale societăților comerciale cu care avem interacțiuni comerciale de orice natură.

Multisoft SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

Parte din responsabilitatea MULTISOFT SRL în relația cu reprezentanții clienților nostri este și modul în care protejăm  datele dvs. personale puse la dispoziție anterior, cu ocazia derulării rapoartelor comerciale/contractuale cu MULTISOFT SRL.

Care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm?

„Date cu caracter personal” potrivit Regulamentului General privind Protecția Datelor UE 216/679 aplicabil cu data de 25.05.2018 reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Colectăm în mod exclusiv următoarele date personale de la reprezentanții societăților comerciale:

 • nume și prenume;
 • seria și nr. C.I. ;
 • adresa din C.I.;
 • data expirării C.I.;
 • adresa de e-mail;
 • număr de telefon.

Aceste date le folosim pentru:

 • întocmire contracte;
 • întocmire acte fiscalizare AMEF;
 • oferire suport tehnic;
 • trimitere de oferte comerciale pe baza cerererilor de ofertă.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră ?

Multisoft SRL nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care Multisoft SRL este obligată din punct de vedere legal să facă acest lucru.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe întreaga perioadă cât societatea pe care o reprezentați are interacțiuni comerciale cu Multisoft SRL și înca 10 ani după aceea dacă legea nu va prevedea alt termen. Astfel, nu vom păstra informațiile dumneavoastră personale mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt colectate.

Ce drepturi au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

Persoanele fizice au drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar MULTISOFT SRL asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora. Multisoft SRL a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura persoanele fizice că drepturile lor de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Aceste drepturi sunt:

 • Dreptul la informare;
 • Dreptul de acces;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul de a solicita Multisoft SRL să șteargă datele – dreptul de a fi uitat;
 • Dreptul la restrângerea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la opoziție;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv de profilare;
 • Dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă în România care este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Aceste drepturi pot fi limitate mergând până la a fi eliminate, în anumite circumstanțe definite prin lege. Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate persoanei fizice, reprezentant al clientului, în mod corespunzător dacă acesta le solicita.

Multisoft SRL informează reprezentanții persoanelor juridice, persoane fizice, că se pot opune oricând la o prelucrare executată chiar dacă este realizată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

Vă puteți exercita drepturile menționate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail: gdpr@multisoft.ro  sau direct la sediul nostru din strada Trandafirului, Numărul 13A, Cod poștal 900205, Localitatea Constanța, Județul Constanța.

Cum securizăm datele dumneavoastră ?

Multisoft SRL utilizează pentru protejarea informațiilor personale tehnologii, politici și proceduri adecvate, revizuite periodic și actualizate în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materie de protecție a datelor cu caracter personal:

 • deținem politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal și le actualizăm ori de câte ori este nevoie;
 • avem măsuri ce protejează împotriva pierderii accidentale și a accesului/utilizării/ distrugerii/dezvăluiriidatelor cu caracter personal;
 • efectuăm evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR;
 • efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor;
 • instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
 • toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate în ceea ce privește datele cu caracter personal