SOLON.BB (Buget & Bilanț) este o aplicație software de gestiune operațiuni buget și bilanț. Operarea datelor se realizează dintr-o interfață modernă, intuitivă și foarte ușor de utilizat ce ajută la adaptarea utilizatorilor aplicației într-un timp foarte scurt.

SOLON.BB permite afișarea bugetul inițial, defalcat pe trimestre. Detalierea cheltuielilor din buget, defalcată pe trimestre, pe articole. Rectificări bugetare. Bilanț (Bilanț, cont de rezultat patrimonial, fluxuri de trezorerie). Contul de execuție (anexa la bilanț). Detalierea cheltuielilor pe articole (anexa la bilanț).

 Astfel SOLON.BB se ocupă cu:

 • Anexa 01-Bilanț;
 • Anexa 02-Contul de rezultat patrimonial;
 • Anexa 03-Situația fluxurilor de trezorerie-cod 03;
 • Anexa 04-Situația fluxurilor de trezorerie-cod 04;
 • Anexa 05-Contul de execuție a bugetului instituției publice (venituri);
 • Anexa 06-Contul de execuție a bugetului instituției publice (cheltuieli);
 • Anexa 07-Contul de execuție a bugetului instituției publice (cheltuieli);
 • Anexa 14A-Disponibil din mijloace cu destinație specială;
 • Anexa 19-Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cotă-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare;
 • Anexa 19-Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cotă-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare;
 • Anexa 20A-Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană*alți donatori și a plăților din FEN postaderare;
 • Anexa 20B-Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană*alți donatori și a plăților din FEN postaderare;
 • Anexa 23-Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate;
 • Anexa 27-Situația platillor efectuate la titlul 56;
 • Anexa 28-Situația platillor efectuate la titlul 65;
 • Anexa 29-Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, serviciila finele perioadei;
 • Anexa 30-Plăți restanțe;
 • Anexa 30-Plăți restanțe cod 41;
 • Anexa 30-Plăți restanțe cod 43;
 • Anexa 30-Plăți restanțe cod 44
 • Anexa 30-Plăți restanțe cod 45
 • Anexa 30-Plăți restanțe cod 46
 • Anexa 30-Plăți restanțe cod 47
 • Anexa 30-Plăți restanțe cod 48
 • Anexa 30-Plăți restanțe cod 51
 • Anexa 30-Plăți restanțe cod 53
 • Anexa 30-Plăți restanțe cod 54
 • Anexa 34-Situația modificărilor în structură activelor nete/capitalurilor proprii
 • Anexa 35A-Situația activelor fixe amortizabile
 • Anexa 35B-Situația activelor fixe neamortizabile
 • Anexa 40A-Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor oublice din administrația centrală
 • Anexa 57-Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări, precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Bineînțeles se verifică corelațiile între anexe.

Solicită mai multe detalii