SOLON.C este o aplicație software robustă care oferă o soluție contabilă ușor de utilizat de către orice departament financiar-contabil. Indiferent de structura sau de domeniul de activitate, dimensiunea afacerii, cadrul internaţional, limba, moneda sau planul de conturi ale companiei pe care o conduceți/administrați, aplicația SOLON.C are capacitatea de a furniza centralizat datele financiar-contabile necesare, informaţii esenţiale despre poziţia economică a companiei, despre rezultatele şi evoluţia performanţei financiare în timp. Astfel este ușor de a urmări evoluția până la un moment dat și pe baza acesteia să se facă previziunile și implicit planurile de dezvoltare pentru viitor.

Aplicația SOLON.C este versatilă și se adresează contabililor individuali, cabinetelor / firmelor de contabilitate, microîntreprinderilor, magazinelor & mall-urilor, precum şi departamentelor financiar-contabile din firmele mici şi mijlocii indiferent de domeniul de activitate.

Beneficiile obținute din utilizarea SOLON.C:

 • Reducerea substanțială a costurilor operaţionale;
 • Optimizarea fluxului de lucru în departamentul financiar-contabil;
 • Reducerea masivă a timpului alocat raportărilor obligatorii către stat;
 • Economie de timp şi bani datorită închiderilor contabile periodice mult mai rapide;
 • Reducerea riscurilor comerciale datorită previzionării factorilor de risc,
 • Reducerea riscurilor în relaţiile B2B ce pot aparea in urma unei informări deficitare.

Integrare SOLON.C

Actuala versiune a programului a fost construită folosind tehnologii Microsoft de ultimă oră (.NET Framework, SQL Server 2005-2014), lucru ce a permis integrarea cu suita Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). Cu acestă versiune s-a implementat și un sistem automat de instalare și actualizare a suitei care va permite clienților să aibă acces la versiunile ulterioare ale aplicației.

Specificații Hardware

Pentru o funcționare optimă, configurația folosită trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

 • procesor – Intel® Core™ i3-6100 Processor (3M Cache,3.70 GHz) sau echivalent
 • 4GB DDR4 2133MHz, HDD 500GB SATA/7200rpm
 • Intel Integrated Graphics
 • sistem de operare Windows 7 Professional 64bit sau Windows 10 Professional 64bit sau Windows Server.

Documentele tratate de programele de gestiune (facturi de intrare, NIR-uri, avize de expediție, bonuri de consum) vor fi preluate automat în sistemul SOLON.C. Facturile primite, interne sau externe, de servicii și/sau alte cheltuieli se vor înregistra valoric în aplicația SOLON.C atât in lei cât și în valută în care au fost emise.

Aplicația noastra operează registrul de casă și extrasele de cont în lei, acestea fiind completate poziție cu poziție, cu următoarele informații:

 • tipul și numărul documentului (chitanță, ordin de plată, etc…)
 • suma totală
 • contul corespondent
 • dacă e un cont de parteneri, se va indica cine este (căutarea făcându-se prin cod sau nume) și ce factură se achită.
 • la terminarea introducerii unei zile, vor fi automat afișate rulajele și soldul final, pentru a putea verifica corectitudinea introducerii.

Bineînțeles, registrul de casă și extrasele de cont în valută vor fi completate cu aceleași informații ca și cele în lei. Sumele operate în valută vor fi afișate și calculate la cursul zilei. La plata sau încasarea unei facturi externe, se va compara cursul zilei cu cel al facturii și se vor genera automat înregistrări de regularizare.

Notele contabile vor permite înregistrarea unor operații diverse, în simplă sau dublă partidă.

După listarea ștatului de salarii în aplicația de salarizare, în aplicația financiar- contabilă se va crea nota contabilă cu cheltuielile de salarii.

Se creeează automat următoarele note contabile:

 • notă contabilă de închidere lunară a conturilor de cheltuieli și de venituri;
 • notă contabilă de închidere lunară TVA;
 • notă de descărcare gestiuni prin cota medie de adaos, unde K este calculat automat.
 • Deconturile de cheltuieli vor fi înregistrate element cu element, per persoană, putându-se astfel evidenția avansurile spre decontare.

Informații & facilități suplimentare:

Aplicația SOLON.C a fost înca de la început special gândită și concepută încât se poate opera foarte simplu și în același timp de pe stații de lucru diferite, la aceeași lună sau la luni diferite. Acest lucru permite introducerea datelor în mod operativ de către unul sau mai mulți angajați (ceea ce duce și la operativitatea situațiilor dorite), fără a aștepta închiderea completă a unei luni. Se poate reveni oricând la o lună anterioară pentru listări și chiar adăugări / modificări de documente ce nu au fost disponibile la data adăugării inițiale. Astfel se depășesc situațiile dificile când documente contabile ce au fost primite cu întârziere nu se puteau opera decat cu un efort sau cu modificări substanțiale. Am gândit versatil SOLON.C pentru a transforma lucrul în domeniul financiar-contabil într-o plăcere.

Trecerea de la un an la altul se face printr-o notă contabilă specială, creată automat, care utilizează conturile de închidere/ deschidere de bilanț (891 si 892) ceea ce permite o mai mare flexibilitate la schimbarea funcției unor conturi, introducerea altora, crearea de analitice care să preia solduri din anul precedent.

 1. Balanța de verificare sintetică (cuprinde numai conturi sintetice de grad 3 și 4) în trei variante:
  • balanta lunară, care pleacă cu totaluri sume precedente;
  • balanta periodică, care pleaca cu soldurile de la 1 ian. urmate de rulajele totale în an;
  • balanta pe 5 coloane, care pleacă cu soldurile la 1 ian, conține rulajele totale și rulajele în lună.
 2. Balanța de verificare analitică (în afara conturilor sintetice conține și toate conturile analitice introduse de utilizator) în aceleași trei variante.
 3. Balanțe lunare de cheltuieli și venituri pe centre de cost.
 4. Note contabile ce conțin înregistrări elementare.
 5. Note contabile centralizatoare.
 6. Fișa contului lunară și periodică.
 7. Registrul jurnal general, descris în Legea contabilității.
 8. Cartea Mare Sah, descrisă în Legea contabilității.
 9. Registrele de TVA, conform Legii 345 / 2002 și a OMF 728 / 2002:
  • registru de vânzări
  • registru de cumpărări
 10. Evidențe analitice pentru conturile de terți: clienți, furnizori, avansuri spre decontare, debitori, creditori, etc. Pentru partenerii externi, sumele vor apărea în valută și în lei.
 11. Balanțe analitice de parteneri, cu rulaje totale și solduri finale.
 12. Fișa analitică a unui partener, unde informațiile sunt grupate în jurul facturilor, pentru a evidenția soldul fiecăreia.
 13. Fișa cronologică a unui partener, unde informațiile sunt afișate în ordine cronologică pentru o eventuală punctare.
 14. Structura soldului pentru conturile de clienți și de furnizori, care conține facturile neachitate grupate pe parteneri.
 15. Cartoteca, conține facturile scadente aranjate pe coloane în funcție de vechime.
 16. Lista și discheta conform ordonanței 77, care evidențiază facturile scadente mai vechi de o lună și mai mari de 100 milioane.
 17. Declarația 394 (liste de control și fișierul xml pentru depunere la ANAF): Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform OPANAF 2264/2016.
 • Asigură închiderea automată a conturilor de venituri și cheltuieli;
 • Permite definirea în paralel a mai multor perioade contabile, care sunt apoi asociate sistemelor contabile. Închiderea perioadelor contabile se poate face la nivel de perioadă și sistem contabil.
 • Este multi-valută – permite înregistrarea datelor în orice valută, a echivalentului în valuta legală şi, simultan, trecerea lor într-o monedă de referinţă, alta decât cea legală. Urmând tratamentul specific contului respectiv (monetar sau nemonetar), rapoartele se obţin instantaneu în orice valută;
 • Realizează contările în mod automat a documentelor operaţionale, pe baza unor modele de contare configurate la iniţializarea sistemului.
 • Permite atașarea mai multor dimensiuni de analiză (departamente, proiecte, contracte etc.) la fiecare notă contabilă (automată sau manuală), obţinând rapoarte (fişe de cont, balanţe etc.) filtrate pe aceste dimensiuni. Alocările documentelor operaționale sunt preluate automat în programul de contabilitate;
 • Beneficiază de funcţii de export/import a datelor contabile necesare raportărilor sau provenite din surse externe.
Solicită mai multe detalii