SOLON.M este o aplicație versatilă și foarte ușor de utilizat ce permite întreținerea (adăugarea / modificarea / ștergerea) informațiilor din aplicația de mijloace fixe. Vizionarea, precum și urmărirea datelor din sistem se poate face atât pe gestiuni cât și pe locuri de folosință (salariați), astfel încât în orice moment se va dori, să se poate vedea inventarul la o anumită gestiune sau loc de folosință.

Printre rapoartele exportate de aplicația SOLON.M enumerăm următoarele: situația lunară a amortizărilor, miscările pe o perioadă selectată, fișa mijlocului fix, situația mijloacelor fixe amortizate integral în luna curentă, balanța mijloacelor fixe, lista de inventar pe gestiune și / sau loc de folosintă, registrul numerelor de inventar.

De asemenea SOLON.M oferă posibilitatea listării amortizărilor după mai multe criterii de filtrare: grupă de mijloace fixe, cont de imobilizare, gestiune, loc de folosință, valoare de amortizat (amortizate integral, în curs de amortizare). Lista mijloacelor fixe prezintă valoarea de inventar a mijloacelor fixe, valoarea care a fost amortizată, valoarea rămasă de amortizat precum și durata rămasă pană la amortizarea completă. Este foarte ușor de a vedea în foarte puțini pași situația de ansamblu, raportată exact, a mijloacelor fixe.

Programul de mijloace fixe Solon.M asigură siguranță deplină a datelor în exploatare și consistența informațiilor. Astfel, prin utilizarea Solon.M, subliniem următoarele beneficii pe care le veți avea:

 • Evidența facilă a mijloacelor fixe;
 • Economie de timp prin optimizarea procesului de lucru;
 • Eliminarea erorilor de calcul ce pot apărea prin utilizarea mijloacelor alternative;
 • Simplitatea și optimizarea procesului de lucru creează oportunitatea de a se opera facil datele mai multor entități juridice (firme, fundații, persoane fizice autorizate…etc.)
 • Gamă completă de raportări necesare în procesul de lucru;
 • Integrarea perfectă cu modulul de contabilitate.

Configurări moduri de lucru:

 • Se adaugă datele firmei: denumire, cod fiscal, bancă, cont IBAN, etc.;
 • La începerea implementării se completează baza de date cu mijloace fixe cu datele de pornire, inclusiv starea amortizării lor la momentul respectiv;
 • Catalogul de coduri de clasificare este predefinit cu datele necesare: denumire, durată minima și maximă;

Actuala versiune a programului a fost construită folosind tehnologii Microsoft de ultimă oră (.NET Framework, SQL Server 2005-2014), lucru ce a permis integrarea cu suita Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). Cu acestă versiune s-a implementat și un sistem automat de instalare și actualizare a suitei care va permite clienților să aibă acces la versiunile ulterioare ale aplicației.

Configurări moduri de lucru:

 • Se adaugă datele firmei: denumire, cod fiscal, bancă, cont IBAN, etc.;
 • La începerea implementării se completează catalogul de mijloace fixe cu datele de pornire, inclusiv starea amortizării lor la momentul respectiv;
 • Catalogul de coduri de clasificare este predefinit cu datele necesare: denumire, durată minimă și maximă;
 • Permite modificarea următorilor parametrii: valoarea de inventar, gradul de utilizare, codul de clasificare, denumirea, durată normată;
 • Ține evidența mijloacelor fixe pe gestiuni, pe categorii, pe coduri de clasificație;
 • Calculează amortizările lunare după metoda liniară, accelerată sau degresivă;
 • Calculează amortizările deductibile și nedeductibile fiscal, conform gradului de utilizare;
 • Permite modificarea valorii de inventar și a gradului de uzură;
 • Permite reevaluarea mijloacelor fixe;
 • Evidențiază cazurile particulare: mijloacele fixe amortizate integral, cele casate neamortizate, cele transferate sau în conservare;
 • Creează automat nota contabilă pe centre de cost.
Solicită mai multe detalii