Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj, în cazul agențiilor de turism) suferite în anul 2020 comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%, maximum 800.000 euro.

Data de lansare: IUNIE / IULIE 2021

Procedura finală se regăsește aici: DESCARCĂ

Solicitanți:

– IMM-uri și întreprinderi mari, din domeniul turismului și alimentației publice:

  • structuri de alimentație (CAEN 5610, 5621, 5629, 5630)
  • structuri de primire turistică (CAEN 5510, 5520, 5530, 5590)
  • agenții de turism licențiate (CAEN 7911, 7912, 7990)
  • organizatori de evenimente (CAEN 8230)

– Persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF)
– Ghizii de turism atestaţi care desfăşoară activităţi, conform CAEN 7990
– Cooperații

Eligibilitate solicitant:

  • să nu fie în dificultate la 31.12.2019
  • să aibă depuse situațiile financiare pentru anii 2019 și 2020
  • să dețină autorizații de funcționare / certificate de clasificare / licențe de turism valabile la data aplicării

Ajutor nerambursabil:

20% * (cifra de afaceri 2019 – cifra de afaceri 2020) din activitatea eligibilă

Valoare maximă grant: 800.000 euro

Buget schemă: 500 milioane euro

Număr de beneficiari: 74.000

NU se aplica criteriul „primul venit-primul servit”

Baza de calcul a ajutorului trebuie certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit membru/membră a Camerei Auditorilor Financiari din România.
Acești experți vor fi selectați și plătiți de către beneficiari.

Scopul ajutorului de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei COVID-19


Cheltuieli eligibile / achiziții:

a) obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central existente la data acordării grantului

b) obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central în perioada de monitorizare de 6 / 12 luni

c) Cheltuieli privind activitatea curentă a beneficiarului conform codului CAEN pentru care a obținut grantul

Până la finalul perioadei de monitorizare, în urma achitării obligațiilor fiscale către bugetul central, beneficiarul are obligația de a încărca în aplicația electronică certificatul fiscal care atestă lipsa datoriilor și dovada plății.

ANUNȚ lansare schema HORECA

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunță lansarea etapei de înscriere în cadrul schemei “Horeca” prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul electronic de înscriere în cadrul “schemei Horeca” va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro ÎNCEPÂND DE MARȚI, 29 IUNIE 2021, ora 10.00.

Formularul de înscriere va rămâne activ timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv LUNI 12 IULIE 2021, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere.

 

Informații contact

    Solicită o consultanță telefonică gratuită 0722.496.967 / 0722.496.968 / 0733.000.034 sau scrie-ne un email: office@younique.ro